Βιβλίο με εφαρμογή ή DVD:

Στο βιβλίο περιέχονται οι αποδόσεις των ιστοριών της εφαρμογής στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα με επισημάνσεις σχετικά με το ειδικότερο λεξιλόγιο που περιλαμβάνει η κάθε ιστορία καθώς και το επίπεδο δυσκολίας τους, ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τις θεματικές που αφορούν στην Εργασία και ειδικότερες κοινωνιο-γλωσσικές επισημάνσεις. Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τον τομέα της εργασίας στον πληθυσμό των κωφών και βαρηκόων στην Ελλάδα σήμερα.

Τιμή: 25 ευρώ , Παραγγελία εδώ ή στο interactive-edu.gr

Στην εφαρμογή περιέχονται: Περίπου 1000 λέξεις που αποδίδουν ορολογία σχετική με την εργασία καθώς και 24 βιντεοσκοπημένες ιστορίες με θέμα την εργασία.

 

Το DVD διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα. Από το αρχικό μενού ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποιο από τα δύο επίπεδα θέλει να χρησιμοποιήσει για τη μελέτη του:

 

α) Επίπεδο αρχαρίων και μέσων: καθημερινό λεξιλόγιο 1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών

β) Επίπεδο μέσων και προχωρημένων: 3ου και τέταρτου κύκλου σπουδών, επιπέδου επάρκειας & φυσικού χρήστη της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

 

 

Περαιτέρω, το κάθε λεξιλόγιο διαρθρώνεται σε πέντε θεματικές:

γενικό εργασιακό λεξιλόγιο

επαγγέλματα

εκπαίδευση και απασχόληση

έγγραφα, φορείς, νομικά θέματα

συνδικαλισμός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράθυρο αναζήτησης: Σε κάθε οθόνη υπάρχει εύχρηστο παράθυρο αναζήτησης, όπου απλά ο χρήστης μπορεί να ψάξει κατευθείαν για συγκεκριμένες λέξεις:

αλφαβητικά

ανά θεματική κατηγορία

ανά περιοχή της Ελλάδος

ανά επίπεδο δυσκολίας (αρχαρίων - προχωρημένων)

 

Με δυνατότητα μείωσης της ταχύτητας του βίντεο, για βέλτιστη κατανόηση!

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση του κάθε νοήματος:

 

Πέραν της αναζήτησης, σε παράθυρο της οθόνης παρουσίασης του κάθε νοήματος επισημαίνεται εάν πρόκειται για νόημα της βόρειας ή της νότιας Ελλάδας, αν φέρει επιδράσεις από την ομιλούμενη Ελληνική, αν είναι νόημα της παλαιότερης γενιάς ή αντίθετα, αν πρόκειται για νεολογισμό που δεν έχει εδραιωθεί ακόμη, καθώς και εάν θεωρείται υπερβολικά ανεπίσημο για κάποιες κοινωνικές περιστάσεις. Αντίστοιχα, υπάρχει επισήμανση για το κατά πόσον η λέξη ή η φράση της Ελληνικής στην οποία έχει αντιστοιχιστεί κάθε νόημα αποτελεί πιστή μετάφραση ή περιφραστική απόδοση.

 Λιανική τιμή: 25 ευρώ

δυνατότητα παραγγελίας και με πιστωτική κάρτα στο e-shop: www.etsy.com/shop/mpesstonoima

 ISBN: 978-618-82764-2-0