Στο βιβλίο των Ασκήσεων περιέχονται στα Ελληνικά πάνω από 800 ασκήσεις οι οποίες αντιστοιχούν σε παραδείγματα των επιπέδων προ-Α, Α1 και Α2, καθώς και παραδείγματα που έχουμε σημειώσει ως Α2 προς Β, που βρίσκονται στις ψηφιακές εφαρμογές (DVD) της σειράς ‘Θεμέλια Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας - Μπες στο Νόημα!’.

Το βιλίο διατίθεται σε ψηφιακή μορφή. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής μπορεί να αναζητήσει οποιαδήποτε λέξη χρειαστεί, και να ανατρέξει σε οποιονδήποτε αριθμό ιστορίας αυτόματα. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα να εξασκηθεί απαντώντας όσες φορές χρειαστεί τις ερωτήσεις.

Τα παραδείγματα / ιστορίες που περιέχονται έχουν βιντεοσκοπηθεί αυθόρμητα στην ΕΝΓ χωρίς ‘υποβοήθηση’ από γραπτές σημειώσεις στην Ελληνική. Πριν τη βιντεοσκόπηση έχουν δοθεί οδηγίες

α) ως προς τη λεξικο-συντακτική περιπλοκότητα νοηματισμού

β) ως προς τις θεματικές μαθήματος και τις γραμματικοσυντακτικές δομές που ενδείκνυται ή αντενδείκνυται να περιέχουν.

Οι νοηματιστές είναι όλοι ενεργά μέλη της κοινότητας των Κωφών στην Ελλάδα, η θεματολογία σχετίζεται με τη σύγχρονη ζωή και κυρίως με νεανικές δραστηριότητες, ενώ τόσο πριν όσο και μετά τις βιντεοσκοπήσεις τα αποτελέσματα φιλτραρίστηκαν και ελέγχθηκαν ως προς τη γλωσσική ορθότητά τους. Η απόδοσή τους στα Ελληνικά (στο Συνοδευτικό Εγχειρίδιο) έχει γίνει από έμπειρους επαγγελματίες στο χώρο της Νοηματικής και της Νέας Ελληνικής γλώσσας.

Τιμή: 8 ευρώ

Παραγγελία εδώ