Το συγκεκριμένο ψηφιακό βιβλίο αποτελεί συμπλήρωμα της σειράς 'ΘΕμέλιΑ'. 

Περιέχει σε γραπτή Ελληνική όλες τις αποδόσεις των ιστοριών και παραδειγμάτων επιπέδου από Α0 έως Β, περίπου 800 ιστορίες και παραδείγματα συνολικά. 

Διευκολύνει την αυτόνομη μελέτη και καλύπτει ολόκληρη τη σειρά ΘΕμέλιΑ ... κάτι σαν το κλασικό αναγκαίο λυσάρι! 

Με το συνοδευτικό εγχειρίδιο: 

- μπορείτε να αποσαφηνίσετε σημεία των ιστοριών ή των παραδειγμάτων από κάθε εφαρμογή

- μπορείτε να αναζητήσετε μέσα στο κείμενο του βιβλίου οποιαδήποτε λέξη, να αντιγράψετε τον κωδικό του παραδείγματος όπου αυτή αναφέρεται και να δείτε πόσες φορές και πώς χρησιμοποιείται μέσα σε παραδείγματα.

Σημείωση: Οι ψηφιακές εφαρμογές διατίθενται χωριστά (βλ. 'σειρά Θεμέλια'), ή ως ολοκληρωμένο πακέτο (βλ. 'πλήρες πακέτο')

Τιμή: 8 ευρώ

Παραγγελία: εδώ