Η συγκεκριμένη εφαρμογή ξεκίνησε ως ιδέα στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2015 και ολοκληρώνεται ως εκπαιδευτικό προϊόν σύντομα. Αποδέκτες της εφαρμογής είναι φοιτητές Παιδαγωγικών Σχολών, δάσκαλοι, καθώς και όσοι ενδιαφέρονται για την εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στο πλαίσιο των σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο της εφαρμογής αποτελείται από εξειδικευμένο λεξιλόγιο 

σχετικά με τη Γενική και Ειδική Αγωγή,

σχετικά με τη φοιτητική ζωή,

σχετικά με τα πρώτα στάδια επιστημονικής μελέτης.

Μεγάλο ποσοστό των λέξεων που περιέχονται συνοδεύονται από απλά παραδείγματα σε φυσική Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Στην εφαρμογή 'Μπες στο Νόημα! - Αγωγή' περιλαμβάνονται όροι στους οποίους αντιστοιχεί πιστή μονολεκτική μετάφραση από τη μια γλώσσα στην άλλη καθώς και όροι οι οποίοι αποδίδονται περιφραστικά στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Βόρειοι και νότιοι τύποι, καθώς και συνώνυμα ή παράλληλοι τύποι, όπου υπάρχουν, αποδίδονται εξίσου με σχετικές επισημάνσεις.