Παρακολουθήστε τα πρώτα στάδια γλωσσικής ανάπτυξης βρέφους - νηπίου στην αμερικανική νοηματική γλώσσα και δείτε πώς κατακτάται η φωνολογική του ενημερότητα.